PROJEKTY UE

Logo

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma "BUMET" HENRYK BUGAJ - SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP pt.

„Wdrożenie technologii wysokowydajnego cięcia laserowego detali ze stopów aluminium ”.

 

Celem przedmiotowego projektu

jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wysokowydajnego cięcia laserowego detali ze stopów aluminium w celu zaoferowania udoskonalonych produktów (usług) o ulepszonych parametrach i właściwościach.

 

Planowany koszt projektu:  3 870 000,00 PLN

Planowana kwota dofinansowania:  1 741 500,00 PLN

Data aktualizacji 18.02.2019

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 8
42-100 Kłobuck PL
 

+ 48 34 317 16 68
+ 48 34 317 11 10
+ 48 34 317 16 85
 

bumet@bumet.net  

REGON: 150142790
NIP: 5741030787
KRS: 0000132822
 
WSPÓLNIK
Kamila Nocoń
+48 609 111 997
laser@bumet.net
 

KIEROWNIK BIURA
Aneta Bogacz
+48 665 655 290
biuro@bumet.net
 

 

Mapa